1. Επιλέξτε μια ή περισσότερες γλώσσες

2. Επιλέξτε μια ή περισσότερες Προειδοποιητικές Λέξεις

3. Επιλέξτε μια ή περισσότερες Δηλώσεις Επικινδυνότητας

4. Επιλέξτε μια ή περισσότερες Δηλώσεις Προφύλαξης

5. Επιλέξτε μία ή περισσότερες Συμπληρωματικές Πληροφορίες Κινδύνου (EUH)

ή Αναζητήστε μία λέξη ή φράση


Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι! Προτείνετε βελτιώσεις του εργαλείου CLP Wirzard εδώ